Tõrjeteenus korteriühistutele

Nende puhul hea sõna ei aita. Meil on Sulle midagi paremat.

Prussakate ja vaaraosipelgate GEELTÕRJE

Soodushind 20€ (koos käibemaksuga) korteri kohta, sõltumata selle suurusest.

Ühiskasutatavates üldpindades (koridorid, keldrid) on tõrje tasuta.

 

Teenustöö eesmärk on teostada prussakate ja vaaraosipelgate tõrjet ühesuguse kvaliteediga kõikides korterites, mis tagab kortermajas kestva tulemuse aastateks.

Probleemi tekkimise algjärgus ei pruugi kõik elanikud olla ühisel nõul tõrje vajaduse suhtes terves majas. Võta meiega ühendust ja arutame läbi võimalikud lahendusteed.

Geeltõrje ei sega elanike igapäevatoimetusi. Puudub vajadus ettevalmistus- ja järelkoristustöödeks; tõrje ajaks ja pärast tõrjet ei pea kodust lahkuma.

Oleme muutnud  tõrje organiseerimise mugavaks ja lihtsaks.

 


Lisateave korteriühistu juhatusele ja haldurile

Eelarve

Saadame eelarve ka suulise päringu põhjal. Eraldi koostame eelarve ja lepingud hoones olevatele rendipindadele (kauplused, töökojad, toitlustusasutused). Tasuta pakume tõrjet sihtotstarbelistele ühispindadele – keldrid ja trepikojad.

Tõrjemooduste võrdlustabel

Annab kiire ülevaate kahe tõrjemooduse omaduste ja toimingute erinevustest, mis lihtsustab meetodi valikut antud putukate tõrjel.

Elanike teavitamine KÜ juhatuse poolt:

Omalt poolt palume teha KÜ juhatuse pöördumise elanike poole, andmaks inimestele kindlustunnet, et tõrje teostamine on KÜ poolt organiseeritud ühistegevus. Näidises on vajalik info nii eesti kui vene keeles. Sõnastust saab muuta oma äranägemist mööda.

Infoleht elanikele

Kui tõrje kuupäev on kooskõlastatud, saadame vastavalt korterite arvule infolehed nii eesti kui vene keeles tõrje toimumise kohta postkastidesse asetamiseks.

Tõrjeaegade kooskõlastamise tabel

teadetetahvlil on abiks elanikel oma aja planeerimiseks tõrjepäeval.

Plaan-aruanne

Jätame pärast tõrjet igasse korterisse plaan-aruande koopia, kus on märgitud kõik seadusega nõutav  tõrje teostamisel seotud tegevuse suhtes.

Tavaliselt piisab korterites ühest tõrjest. Probleemsetest korteritest informeerime juhatust või haldurit konfidentsiaalselt ning teeme tõrjet putukate kadumiseni.

Allkirjade leht

KÜ juhatusele esitame lehed elanike allkirjadega tõrje teostamise kinnituse kohta nende korteris.

Tegevusluba, kutsetunnistus ja biotsiidi ohutusleht

asuvad kodulehel.

Arve

Arve esitame pärast tõrjet tegelikult teostatud tööde kohta.

Tõrje teostamine

Optimaalne aeg tõrje tegemiseks trepikodade kaupa on tööpäevadel 10.00-19.00 vahel.

Tulemusliku tõrje eeldus

Tõrje efektiivsuse ja kvaliteedi tagamiseks on vaja täita ainult üks tingimus – meie töötajad peavad saama teha tõrjet kõikides korterites. Tuleb välistada, et majas püsib võimalik saastunud korter. Tõrje organiseerimisest on parem loobuda, kui suur osa majaelanikest ei soovi tõrjet ja ka korteriühistu juhatusel ei õnnestu elanikke ümber veenda.

Garantii

Vaaraosipelgate ja prussakate tõrje garantii 2 aastat. Garantii eelduseks on see, et korterelamutes on tehtud tõrje kõikides korterites, vältimaks saastekollete sisse jäämist. Kui tõrje käigus ilmneb putukatega eriti saastunud kortereid, siis teeme tasuta lisatõrjet kuni probleemi kadumiseni. Kui 3 kuud pärast tõrjet peaks esinema putukaid, teeme järeltõrje tasuta.

Tõrjest keeldumise põhjused

 • Vanemad inimesed ei näe hästi väikeseid putukaid.
 • Putukate probleemile ei pöörata tähelepanu.
 • Mõned elanikud on harva ja vähe kodus.
 • Pole aega.
 • Mõned elanikud on harjunud putukatega.
 • Mõned tahaksid tõrjet aga on arvamusel, et putukatest nagunii lahti ei saa.
 • Mõned tõrjuvad ise, kuid sellega pigem soodustavad putukate levimist kogu majas.
 • Mõnel on korter ainult kui kinnisvara – mida odavamad kulud, seda suurem tulu.
 • Vanemal põlvkonnal on ebameeldiv kogemus tõrjest nagu seda tehti varem.
 • Mõnes korteris võib-olla tõesti ei ole putukaid. Siiski on vaja üldist tõrjet, et vältida kollete jäämist. Tihti on elanikud tunnistanud, et avastasid pärast tõrjet surnud putukaid ka n-ö puhastes korterites.
 • Inimesed häbenevad, et neil on putukad korteris ja tihti keelduvad sellepärast tõrjest.
 • Rahaline väljaminek.
 • Inimesed ei taha tõrjeks ettevalmistustöid ja järelkoristust teha. Meie tööst ei jää räpakaid jälgi. Kahjuritõrjujad kannavad puhast riietust ja jalatsikatteid. Tõrje tegemine võtab aega 10-15 minutit ning ei sega tavapärast elukorraldust.
 • Kardetakse võõraid inimesi korterisse lasta. Sel juhul soovitame, et juhatuse liige või mõni naaber on koos meie töötajaga, et pakkuda turvatunnet.

Kui oleme kooskõlastanud töö toimumise kuupäeva, täidame dokumentides vajalikud andmed ning saadame need Teile edasi.