Tõrjeteenus korteriühistutele

Nende puhul hea sõna ei aita. Meil on Sulle midagi paremat.

Prussakate ja vaaraosipelgate geeltõrje

Soodushind 20€ (koos käibemaksuga) korteri kohta, sõltumata selle suurusest.

Ühiskasutatavates üldpindades (koridorid, keldrid) on tõrje tasuta.

Nõustame ja abistame KÜ juhatust või haldurit tõrje organiseerimisel. Saadame enne töö alustamist ka infolehed elanikele ja tõrjeaegade tabelid aktsiooni mugavaks läbiviimiseks.

Geeltõrje ei sega elanike igapäevatoimetusi ning ei eelda ettevalmistus- ega vaja järelkoristustöid. Töö teostamine on puhas ja turvaline.

Geeltõrje on ohutuim tulemuslik tõrjemoodus, kuna toime- ega peibutusaine ei esine sissehingatavas õhus, puudub lõhn, see ei määri ning kokkupuutel nahaga ei kutsu esile ärritusnähtusi. Toimemehhanism on suunatud ainult putukate ja mitte soojavereliste vastu.

Loome korterites ja tervikuna kogu majas geelitilkadest märkamatu võrgustiku, mis ei jäta putukatele võimalust kusagil karistamatult paljuneda.

Geeltõrje on ohutu koduloomade ja –lindude, akvaariumikalade, toataimede, imikute, väikeste laste, rasedate, astmaatikute, allergikute, voodihaigete ja teiste kõrgendatud tundlikkusega inimeste suhtes. Tõrje teostamise ajal võib kodus viibida. Puudub vajadus ruumide tuulutamise järele. Geelitõrje ei ole võrreldav märgtõrjega ehk pritsitavate närvimürkidega. Tõrjegeel jätab väikseima ökoloogilise jälje keskkonda.

Oleme spetsialiseerunud ainult prussakate ja vaaraosipelgate tõrjetele korteriühistutes.

Tagame kiire ja lõpliku tulemuse ka seal, kus seda enne saavutatud ei ole.


Lisateave korteriühistu juhatusele ja haldurile

Tõrjeteenuse eelarve

Saadame korrektse eelarve ka suulise päringu põhjal. Eraldi koostame eelarve ja lepingud hoones olevatele rendipindadele (kauplused, töökojad, toitlustusasutused). Tasuta pakume tõrjet sihtotstarbelistele ühispindadele – keldrid ja trepikojad. Tõrjet tuleb teha terves kortermajas.

Saadame dokumentatsiooni

Koos eelarve ja lepinguga saadame:

 • tõrjeaine ohutuslehed.
 • infolehed tutvustamaks elanikele tõrjemeetodeid. Eesti ja vene keeles, et neid jagada postkastidesse.
 • illustreeriv infoleht trepikodade teadetetahvlile.
 • tõrjet kirjeldav artikkel.
 • tõrjeaegade kooskõlastamise leht.

Esitame aruande

Esitame pärast tõrjet korteriühistu juhatusele aruandluse. Lisaks raportile esitame allkirjade lehe – meie kahjuritõrjuja palub pärast tõrjet korteris selle elanikul kinnitada tõrje teostamist ja kogub allkirju.

Tavaliselt piisab korterites ühest tõrjest. Probleemsetest korteritest informeerime juhatust või haldurit konfidentsiaalselt ning teeme tõrjet kuni putukate probleem on lahendatud.

Arve esitame pärast tõrje tegemist.

Aitame organiseerida tõrjet

Tõrje vajaduse osas peaksid majaelanikud jõudma ühisele otsusele üldkoosolekul. 2-3 nädalat (määratud seadusega või sisereeglites) on etteteatamise aeg majaelanikele tõrje toimumisest, et inimesed saaksid planeerida oma aega.

Aitame planeerida aega tõrjeks

Parim aeg tõrje tegemiseks trepikodade kaupa on tööpäevadel 10.00-20.00 ja nädalavahetusel soovitavalt hommikupoolikul 10.00-12.00, et saaks tõrjet teha nendes korterites, kus elanikud ei saanud tööpäeva õhtul kodus olla. Tõrjet teeb meie kahjuritõrjujate meeskond, mille suurus sõltub ajagraafikust. Saadame ka tõrjeaegade kooskõlastamise lehe, et majaelanikud saaksid märkida neile sobiva aja tõrjeks.

Meie tõrje ei sega elukorraldus ja on ohutu

Geeltõrje ei sega igapäevast elukorraldust. Elanikel pole vaja teha ettevalmistust ega hiljem koristada. Geeltõrje ei ole ohtlik allergia-, astma- ja voodihaigetele, rasedatele ega koduloomadele ning toataimedele. Kasutame geeltõrje tehnoloogiat, mis on efektiivne tõrjemoodus prussakate vastu ning praktiliselt ainus toimiv tõrjemoodus (pikaajalise toimega söötmürk) vaaraosipelgate vastu kortermajades.

Tõrjet tuleb teha igas korteris

Tõrje efektiivsuse ja kvaliteedi tagamiseks on vaja ainult üks tingimus täita – meie töötajad peavad tegema tõrjet kõikides korterites. Tuleb välistada, et majas püsib võimalik saastunud korter. Tõrjet tuleb teha terves korteris, sest lisaks põhilisele elupaigale – köök, vannituba ja tualett – levivad olmeputukad ka tubadesse.

Geeltõrje eripära

Geeltõrje on uudne meetod, see pole märgkäsitlus. Täpsemalt saate lugeda meie kodulehelt.

Me ei soovita poolikut tõrjet

Tõrje tegemisest on parem loobuda siis, kui suur osa majaelanikest ei soovi tõrjet ja ka korteriühistu juhatusel ei õnnestu inimesi ümber veenda. Poolik tõrje on ebaõiglane nende elanike suhtes, kes pidasid tõrjet vajalikuks. Putukate tõrjet on vaja teha kogu hoones, mitte korterite kaupa. Samuti ei saa me pooliku tõrjega pakkuda putukavaba tulemust ning see kahjustab meie ettevõtte ja tõrjeteenuse mainet. Ebakvaliteetne tulemus tekitab elanike pahameelt ka korteriühistu juhatuse suhtes.

Miks inimesed keelduvad tõrjest?

 • Vanemad inimesed ei näe hästi väikeseid putukaid.
 • Putukate probleemile ei pöörata tähelepanu.
 • Mõned elanikud on harva ja vähe kodus.
 • Pole aega.
 • Mõned elanikud on harjunud putukatega.
 • Mõned tahaksid tõrjet aga on arvamusel, et putukatest nagunii lahti ei saa.
 • Mõned tõrjuvad ise, kuid sellega pigem soodustavad putukate levimist kogu majas.
 • Mõnel on korter ainult kui kinnisvara – mida odavamad kulud, seda suurem tulu.
 • Vanemal põlvkonnal on ebameeldiv kogemus märgtõrjest nagu seda tehti varem.
 • Mõnes korteris võib-olla tõesti ei ole putukaid. Siiski on vaja üldist tõrjet, et vältida kollete jäämist. Tihti on elanikud tunnistanud, et avastasid pärast tõrjet surnud putukaid ka n-ö puhastes korterites.
 • Inimesed häbenevad, et neil on putukad korteris ja tihti keelduvad sellepärast tõrjest.
 • Rahaline väljaminek. Samas, kes sel moel raha kokku hoiavad, on ebaõiglased nende suhtes, kes on tõrjega nõus.
 • Kartus tõrjeaine mõjus tervisele. Tõrjegeel on ohutuim tõrjemoodus, kuna toimeaine sisaldu sissehingatavas õhus, on lõhnatu, ei määri ning kokkupuutel nahaga ei kutsu esile ärritusnähtusi. Geel on söötmürk, mille kontsentratsioon on arvestatud putukate kehakaalu järgi. Tõrjegeel on ohutu koduloomadele ja –lindudele, akvaariumikaladele, toataimedele, imikutele, väikestele lastele, rasedatele, astmaatikutele, allergikutele, voodihaigetele ja teistele vastuvõtlikele inimestele. Tõrje tegemise ajal võib juures viibida, pole vaja ruume tuulutada.
 • Inimesed ei taha tõrjeks ettevalmistustöid ja järelkoristust teha. Tõrjel geeliga polegi vajadust ette valmistada ja hiljem koristada. Samuti ei jää meie tööst räpakaid jälgi, kuna tõrje geeliga on pigem filigraanne töö. Kahjuritõrjujad kannavad puhast riietust ja jalatsikatteid. Tõrje tegemine võtab aega 10-15 minutit ning ei sega tavapärast elukorraldust.
 • Kardetakse võõraid inimesi korterisse lasta. Sel juhul soovitame, et juhatuse liige või mõne naaber on koos meie töötajaga, et pakkuda kindlust ja turvatunnet.

Lisateave majaelanikule tõrje tegemise kohta

Teema prussakate ja vaaraosipelgate tõrjet geeliga, mis tagab nende hävimise hiljemalt 1 nädala jooksul. Ühekordne tõrje tõrjegeeliga on tõhus ja kauakestva toimega aastateks ning tõrje tegemine ei sega sinu elu- ja töökorraldust. Oleme spetsialiseerunud ainult putukate tõrjeteenuse pakkumisele tõrjegeeliga, sest geel on ainus toimiv ja tõhus tõrjevahend vaaraosipelgate ja prussakate vastu.

Pole vaja teha ettevalmistust ja koristada

Enne tõrjet ei ole vaja midagi ette valmistada, pole vaja nihutada kappe ega neid tühjaks tõsta. Samuti pole vaja pärast tõrjet koristada ega korterit tuulutada. See ei ole märgtõrje.

Tõrjegeel on puhas ja turvaline

Tõrjegeel ei ole ohtlik allergia-, astma- ja voodihaigetele, rasedatele ega koduloomadele ja -lindudele, akvaariumikaladele ning toataimedele. Sissehingatavasse õhku ei levita geel toime- ega täiteaineid, kokkupuutel nahaga ei tekita geel ärritust. Tõrjegeel on lõhnatu ja diskreetselt läbipaistev, ei sisalda rasva ega õli ning ei riku tapeete ega sisustust.

Tõrjegeelitilku pole näha

Tõrje tegemise ajal võib juures olla ja pärast tõrjet ei ole vaja kodust lahkuda. Tõrje ajal asetame väikesed geelitilgad vahedesse, pragudesse ning teistesse varjulistesse kohtadesse, mis on putukate tavapärased elutsemispaigad või liikumisteed ning kus see ei puutu kokku inimeste elutegevusega. Tõrjegeel on söötmürk, mille toimeaine kontsentratsioon lähtub putukate kehakaalust.