Tõrjeteenus korteriühistutele

Nende puhul hea sõna ei aita. Meil on Sulle midagi paremat.

Prussakate ja vaaraosipelgate geeltõrje

Soodushind 20€ (koos käibemaksuga) korteri kohta, sõltumata selle suurusest.

Ühiskasutatavates üldpindades (koridorid, keldrid) on tõrje tasuta.

Nõustame ja abistame KÜ juhatust või haldurit tõrje organiseerimisel. Saadame enne töö alustamist elanike jaoks ka infolehed ja tõrjeaegade tabeli toimingu mugavaks läbiviimiseks.

Geeltõrje ei sega elanike igapäevatoimetusi ning puudub vajadus ettevalmistus- ega järelkoristustööde suhtes. Töö teostamine on puhas ja turvaline. Puudub vajadus ruumide tuulutamise järele. Tõrjegeeli kasutamine ei eelda märgtõrjele esitatud ohutusnõudeid.

Geeltõrje on lihtsaim tulemuslik tõrjemoodus, kuna toime- ega peibutusaine ei esine sissehingatavas õhus, puudub lõhn, see ei määri ning kokkupuutel nahaga ei kutsu esile ärritusnähtusi. Geel asetatakse tilkade/täppide kujul kohtadesse – avad, augud, praod, vahed, tagused – kus inimene oma elutegevuse käigus sellega kokku ei puutu.

Tõrje teostamise ajal võivad kodus viibida ka allergia-, astma- ja voodihaiged, imikud ja rasedad, koduloomad- ja linnud, akvaariumikalad ja toataimed.

Loome korterites ja tervikuna kogu majas geelitilkadest märkamatu võrgustiku, mis ei jäta putukatele võimalust kusagil karistamatult paljuneda.

Oleme spetsialiseerunud ainult prussakate ja vaaraosipelgate tõrjetele korteriühistutes.

Tagame kiire ja lõpliku tulemuse ka seal, kus seda enne saavutatud ei ole.


Lisateave korteriühistu juhatusele ja haldurile

Tõrjeteenuse eelarve

Saadame korrektse eelarve ka suulise päringu põhjal. Eraldi koostame eelarve ja lepingud hoones olevatele rendipindadele (kauplused, töökojad, toitlustusasutused). Tasuta pakume tõrjet sihtotstarbelistele ühispindadele – keldrid ja trepikojad. Tõrjet tuleb teha terves kortermajas.

Saadame dokumentatsiooni

Koos eelarve ja lepinguga saadame:

 • tõrjeaine ohutuslehed.
 • infolehed tutvustamaks elanikele tõrjemeetodeid. Eesti ja vene keeles, et neid jagada postkastidesse.
 • illustreeriv infoleht trepikodade teadetetahvlile.
 • tõrjet kirjeldav artikkel.
 • tõrjeaegade kooskõlastamise leht.

Esitame aruande

Esitame pärast tõrjet korteriühistu juhatusele aruandluse. Lisaks raportile esitame allkirjade lehe – meie kahjuritõrjuja palub pärast tõrjet korteris selle elanikul kinnitada tõrje teostamist ja kogub allkirju.

Tavaliselt piisab korterites ühest tõrjest. Probleemsetest korteritest informeerime juhatust või haldurit konfidentsiaalselt ning teeme tõrjet kuni putukate probleem on lahendatud.

Arve esitame pärast tõrje tegemist.

Aitame organiseerida tõrjet

Tõrje vajaduse osas peaksid majaelanikud jõudma ühisele otsusele üldkoosolekul. 2-3 nädalat (määratud seadusega või sisereeglites) on etteteatamise aeg majaelanikele tõrje toimumisest, et inimesed saaksid planeerida oma aega.

Aitame planeerida aega tõrjeks

Parim aeg tõrje tegemiseks trepikodade kaupa on tööpäevadel 10.00-19.00 ja nädalavahetusel soovitavalt hommikupoolikul 10.00-12.00, et saaks tõrjet teha nendes korterites, kus elanikud ei saanud tööpäeva õhtul kodus olla. Tõrjet teeb meie kahjuritõrjujate meeskond, mille suurus sõltub ajagraafikust. Saadame ka tõrjeaegade kooskõlastamise lehe, et majaelanikud saaksid märkida neile sobiva aja tõrjeks.

Tõrje ei sega elukorraldust

Geeltõrje ei sega igapäevast elukorraldust. Elanikel pole vaja teha ettevalmistust ega hiljem koristada. Tõrje teostamise ajal võivad kodus viibida ka allergia-, astma- ja voodihaiged, imikud ja rasedad, koduloomad- ja linnud, akvaariumikalad ja toataimed. Kasutame geeltõrje tehnoloogiat, mis on efektiivne tõrjemoodus prussakate vastu ning praktiliselt ainus toimiv tõrjemoodus (pikaajalise toimega söötmürk) vaaraosipelgate vastu kortermajades.

Tõrjet tuleb teha igas korteris

Tõrje efektiivsuse ja kvaliteedi tagamiseks on vaja ainult üks tingimus täita – meie töötajad peavad tegema tõrjet kõikides korterites. Tuleb välistada, et majas püsib võimalik saastunud korter. Tõrjet tuleb teha terves korteris, sest lisaks põhilisele elupaigale – köök, vannituba ja tualett – levivad olmeputukad ka tubadesse.

Geeltõrje eripära

Geeltõrje on uudne meetod, see pole märgkäsitlus. Täpsemalt saate lugeda meie kodulehelt.

Me ei soovita poolikut tõrjet

Tõrje tegemisest on parem loobuda siis, kui suur osa majaelanikest ei soovi tõrjet ja ka korteriühistu juhatusel ei õnnestu inimesi ümber veenda. Poolik tõrje on ebaõiglane nende elanike suhtes, kes pidasid tõrjet vajalikuks. Putukate tõrjet on vaja teha kogu hoones, mitte korterite kaupa. Samuti ei saa me pooliku tõrjega pakkuda putukavaba tulemust ning see kahjustab meie ettevõtte ja tõrjeteenuse mainet. Ebakvaliteetne tulemus tekitab elanike pahameelt ka korteriühistu juhatuse suhtes.

Miks inimesed keelduvad tõrjest?

 • Vanemad inimesed ei näe hästi väikeseid putukaid.
 • Putukate probleemile ei pöörata tähelepanu.
 • Mõned elanikud on harva ja vähe kodus.
 • Pole aega.
 • Mõned elanikud on harjunud putukatega.
 • Mõned tahaksid tõrjet aga on arvamusel, et putukatest nagunii lahti ei saa.
 • Mõned tõrjuvad ise, kuid sellega pigem soodustavad putukate levimist kogu majas.
 • Mõnel on korter ainult kui kinnisvara – mida odavamad kulud, seda suurem tulu.
 • Vanemal põlvkonnal on ebameeldiv kogemus märgtõrjest nagu seda tehti varem.
 • Mõnes korteris võib-olla tõesti ei ole putukaid. Siiski on vaja üldist tõrjet, et vältida kollete jäämist. Tihti on elanikud tunnistanud, et avastasid pärast tõrjet surnud putukaid ka n-ö puhastes korterites.
 • Inimesed häbenevad, et neil on putukad korteris ja tihti keelduvad sellepärast tõrjest.
 • Rahaline väljaminek. Samas, kes sel moel raha kokku hoiavad, on ebaõiglased nende suhtes, kes on tõrjega nõus.
 • Kartus tõrjeaine mõjust tervisele. Tõrjegeeli  toimeaine sisaldu sissehingatavas õhus, see on lõhnatu, ei määri ning kokkupuutel nahaga ei kutsu esile ärritusnähtusi. Geel on söötmürk, mille kontsentratsioon on arvestatud putukate kehakaalu järgi. Tõrje teostamise ajal võivad kodus viibida ka allergia-, astma- ja voodihaiged, imikud ja rasedad, koduloomad- ja linnud, akvaariumikalad ja toataimed.
 • Inimesed ei taha tõrjeks ettevalmistustöid ja järelkoristust teha. Tõrjel geeliga pole vajadust ette valmistada ja hiljem koristada. Samuti ei jää meie tööst räpakaid jälgi, kuna tõrje geeliga on pigem filigraanne töö. Kahjuritõrjujad kannavad puhast riietust ja jalatsikatteid. Tõrje tegemine võtab aega 10-15 minutit ning ei sega tavapärast elukorraldust.
 • Kardetakse võõraid inimesi korterisse lasta. Sel juhul soovitame, et juhatuse liige või mõne naaber on koos meie töötajaga, et pakkuda kindlust ja turvatunnet.

Lisateave majaelanikule tõrje tegemise kohta

Teema prussakate ja vaaraosipelgate tõrjet geeliga, mis tagab nende hävimise hiljemalt 2 nädala jooksul. Ühekordne tõrje tõrjegeeliga on tõhus ja kauakestva toimega aastateks ning tõrje tegemine ei sega sinu elu- ja töökorraldust. Oleme spetsialiseerunud ainult putukate tõrjeteenuse pakkumisele tõrjegeeliga, sest geel on toimiv ja tõhus tõrjevahend vaaraosipelgate ja prussakate vastu.

Puudub vajadus ettevalmistusele ja järelkoristusele

Enne tõrjet ei ole vaja midagi ette valmistada, pole vaja nihutada kappe ega neid tühjaks tõsta. Samuti pole vaja pärast tõrjet koristada ega korterit tuulutada. Erinevalt märgtõrjest.

Geeltõrje on märkamatu

Tõrje tegemise ajal võib juures olla ja pärast tõrjet ei ole vaja kodust lahkuda. Tõrje ajal asetame väikesed geelitilgad vahedesse, pragudesse ning teistesse varjulistesse kohtadesse, mis on putukate tavapärased elutsemispaigad või liikumisteed ning kus see ei puutu kokku inimeste elutegevusega. Tõrjegeel on söötmürk, mille toimeaine kontsentratsioon lähtub putukate kehakaalust.