Tõrjeteenus korteriühistutele

Nende puhul hea sõna ei aita. Meil on Sulle midagi paremat.

Prussakate ja vaaraosipelgate tõrje

Soodushind 20€ (koos käibemaksuga) korteri kohta, sõltumata selle suurusest.

Ühiskasutatavates üldpindades (koridorid, keldrid) on tõrje tasuta.

Nõustame ja abistame KÜ juhatust või haldurit tõrje organiseerimisel. Saadame enne töö alustamist elanike jaoks ka infolehed ja tõrjeaegade tabeli toimingu mugavaks läbiviimiseks.

Tõrje teostamine ei sega elanike igapäevatoimetusi. Töö teostamine on puhas.

Loome korterites ja tervikuna kogu majas olukorra, mis ei jäta putukatele võimalust kusagil karistamatult paljuneda.

Meie valdkond on prussakate ja vaaraosipelgate tõrje korteriühistutes.

Tagame kiire ja lõpliku tulemuse ka seal, kus seda enne saavutatud ei ole.


Lisateave korteriühistu juhatusele ja haldurile

Eelarve

Saadame eelarve ka suulise päringu põhjal. Eraldi koostame eelarve ja lepingud hoones olevatele rendipindadele (kauplused, töökojad, toitlustusasutused). Tasuta pakume tõrjet sihtotstarbelistele ühispindadele – keldrid ja trepikojad.

Informatsioon elanikele

Kui tõrje kuupäev on kooskõlastatud, saadame vastavalt korterite arvule infolehed tõrje toimumise kohta postkastidesse asetamiseks ning tõrjeaegade tabeli teadete tahvlile paigutamiseks, kuhu elanikud saavad märkida neile sobiva kellaaja.

Aruanne

Lisaks raportile esitame lehed elanike allkirjadega tõrje teostamise kinnituse kohta nende korteris.

Tavaliselt piisab korterites ühest tõrjest. Probleemsetest korteritest informeerime juhatust või haldurit konfidentsiaalselt ning teeme tõrjet putukate kadumiseni.

Arve

Arve esitame pärast tõrjet tegelikult teostatud tööde kohta.

Tõrje teostamine

Optimaalne aeg tõrje tegemiseks trepikodade kaupa on tööpäevadel 10.00-19.00 vahel.

Tulemusliku tõrje eeldus

Tõrje efektiivsuse ja kvaliteedi tagamiseks on vaja täita ainult üks tingimus – meie töötajad peavad saama teha tõrjet kõikides korterites. Tuleb välistada, et majas püsib võimalik saastunud korter. Tõrje organiseerimisest on parem loobuda, kui suur osa majaelanikest ei soovi tõrjet ja ka korteriühistu juhatusel ei õnnestu elanikke ümber veenda.

Garantii

Vaaraosipelgate ja prussakate tõrje garantii 2 aastat. Garantii eelduseks on see, et korterelamutes on tehtud tõrje kõikides korterites, vältimaks saastekollete sisse jäämist. Kui tõrje käigus ilmneb putukatega eriti saastunud kortereid, siis teeme tasuta lisatõrjet kuni probleemi kadumiseni. Kui 3 kuud pärast tõrjet peaks esinema putukaid, teeme järeltõrje tasuta.

Tõrjest keeldumise põhjused

 • Vanemad inimesed ei näe hästi väikeseid putukaid.
 • Putukate probleemile ei pöörata tähelepanu.
 • Mõned elanikud on harva ja vähe kodus.
 • Pole aega.
 • Mõned elanikud on harjunud putukatega.
 • Mõned tahaksid tõrjet aga on arvamusel, et putukatest nagunii lahti ei saa.
 • Mõned tõrjuvad ise, kuid sellega pigem soodustavad putukate levimist kogu majas.
 • Mõnel on korter ainult kui kinnisvara – mida odavamad kulud, seda suurem tulu.
 • Vanemal põlvkonnal on ebameeldiv kogemus tõrjest nagu seda tehti varem.
 • Mõnes korteris võib-olla tõesti ei ole putukaid. Siiski on vaja üldist tõrjet, et vältida kollete jäämist. Tihti on elanikud tunnistanud, et avastasid pärast tõrjet surnud putukaid ka n-ö puhastes korterites.
 • Inimesed häbenevad, et neil on putukad korteris ja tihti keelduvad sellepärast tõrjest.
 • Rahaline väljaminek.
 • Inimesed ei taha tõrjeks ettevalmistustöid ja järelkoristust teha. Meie tööst ei jää räpakaid jälgi. Kahjuritõrjujad kannavad puhast riietust ja jalatsikatteid. Tõrje tegemine võtab aega 10-15 minutit ning ei sega tavapärast elukorraldust.
 • Kardetakse võõraid inimesi korterisse lasta. Sel juhul soovitame, et juhatuse liige või mõni naaber on koos meie töötajaga, et pakkuda turvatunnet.

Infoleht elanikele

Putukate tõrje

…..…2017.a. kell 10.00-19.00

Kahjurite Tõrje OÜ teeb majas KÜ üldkoosoleku/juhatuse/halduri otsusel prussakate/vaaraosipelgate üldtõrjet.

Tõrjeks ei ole vaja midagi ette valmistada – pole vaja nihutada kappe ega neid tühjaks tõsta. Samuti ei ole vaja pärast tõrjet koristada. Töö teostamine on puhas, ei sega elukorraldust ning võtab aega 15 minutit. 

Et Te ei peaks tervet päeva kahjuritõrjujat ootama, märkige palun teadete tahvlil tõrjeaegade tabelisse Teile sobivasse ajavahemikku oma korteri number.

Kohtumiseni.